Poděkování

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 1 005 000,- Kč, a to prostřednictvím MPSV.

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000,- Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000, – Kč.

Dále děkujeme:

  • rodině Ing. Karla Hasoně za materiální dary a finanční podporu společnosti a za pomoc při rekonstrukci a správě objektu,
  • společnosti STP Plast, s.r.o. za finanční podporu ve výši 5 000,- Kč,
  • paní Ing. Janě Šrýtrové za finanční dar ve výši 5 000,- Kč a další materiální vybavení,
  • paní Renatě Šedivé za finanční dar ve výši 5 000,- Kč,
  • společnosti Mareva, z.s. za skvělou spolupráci v nastavení komplexní podpory péče o seniory ve městě Liberci,
  • spolupracující organizaci Hardec s.r.o. za technickou podporu a poradenství v oblasti IT.

Děkujeme Libereckému deníku za informování o poslání naší sociální služby denní stacionář a  rozšíření myšlenky, podporující co nejdelší možnou dobu setrvání seniorů ve svém přirozeném prostředí  (s cílem minimalizace umisťování lidí do pobytových zařízení), mezi občany města Liberce a okolí. 

Děkujeme manželům Šimkovým (www.hudebninastrojeliberec.cz) za podporu našeho
stacionáře slevou na nově pořízenou kytaru pro hudební aktivity klientů.