Poděkování

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703,- Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000,- Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198,- Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000,- Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000,- Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000,- Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151,- Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000,- Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000,- Kč  s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000,- Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 000,- Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000,- Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000,- Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000, – Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 084,- Kč.

Dále děkujeme:

  • rodině Ing. Karla Hasoně za materiální dary a finanční podporu společnosti a za pomoc při rekonstrukci a správě objektu,
  • společnosti STP Plast, s.r.o. za finanční podporu ve výši 5 000,- Kč, a to pro rok 2018, tak pro rok 2020,
  • paní Ing. Janě Šrýtrové za finanční dar ve výši 5 000,- Kč a další materiální vybavení,
  • paní Renatě Šedivé za finanční dar ve výši 5 000,- Kč,
  • společnosti Mareva, z.s.  za skvělou spolupráci v nastavení komplexní podpory péče o seniory ve městě Liberci,
  • spolupracující organizaci Hardec s.r.o. za technickou podporu a poradenství v oblasti IT.

Děkujeme Libereckému deníku za informování o poslání naší sociální služby denní stacionář a  rozšíření myšlenky, podporující co nejdelší možnou dobu setrvání seniorů ve svém přirozeném prostředí  (s cílem minimalizace umisťování lidí do pobytových zařízení), mezi občany města Liberce a okolí. 

Děkujeme manželům Šimkovým (www.hudebninastrojeliberec.cz) za podporu našeho
stacionáře slevou na nově pořízenou kytaru pro hudební aktivity klientů.