Poděkování

Děkujeme spolupracující organizaci Hardec s.r.o. za technickou podporu a poradenství v oblasti IT.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000, – Kč.

Dále děkujeme:

  • rodině Ing. Karla Hasoně za materiální dary a finanční podporu společnosti a za pomoc při rekonstrukci a správě objektu.
  • společnosti STP Plast, s.r.o. za finanční podporu ve výši 5 000,- Kč.
  • paní Ing. Janě Šrýtrové za finanční dar ve výši 5 000,- Kč a další materiální vybavení.
  • paní Renatě Šedivé za finanční dar ve výši 5 000,- Kč.
  • společnosti Mareva, z.s. za skvělou spolupráci v nastavení komplexní podpory péče o seniory ve městě Liberci.
  • Nadaci Agrofert za finanční podporu ve výši 75 000,- Kč.