Ohlasy

4. 12. 2019
Přišlo e-mailem:

Vážená paní ředitelko,
děkujeme Vám, paní vedoucí Romaně Zelenkové a všem Vašim pečovatelkám ze stacionáře  za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci při péči o naši maminku. Pomohly jste nám ve velmi kritickém období těsně po úmrtí našeho tatínka, kdy jsme musely řešit poměrně složitou situaci. Dokázaly jste laskavým a ohleduplným přístupem a zajímavými aktivitami zaplnit i prázdnotu, kterou naše maminka stále pociťuje.

Ocenily jsme zejména koncepci stacionáře, domácké prostředí, útulnost a atmosféru soukromí, individuální přístup i poměrně velkou volnost v režimu dne, kdy si Vaši klienti mohou sami vybírat z nabízených akcí to, co jim vyhovuje,  včetně procházek, anebo odpočívat.  Výhodná pro nás byla také spolupráce s taxi službou pro seniory.

Přestože jsme využívaly Vašich služeb jen krátce, nemohly jsme si nevšimnout vysoké profesionality a opravdového zájmu o potřebné seniory. Přejeme Vám do další činnosti hodně sil, stálý optimismus a radost z každodenního setkávání s klienty a jejich rodinami. Vaše práce je nelehká, ale záslužná a je třeba ji právem vysoce ocenit.

D.C.+J.F