O sociální službě

V současnosti společnost Buona Strada, s.r.o. poskytuje sociální službu denní stacionář (dle paragrafu 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) v rámci které zaměstnává i osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním na různých pracovních pozicích. Zaměstnávání OZP přináší službě i jejím uživatelům značnou přidanou hodnotu, neboť tito zaměstnanci přináší do služby nový specifický přístup, který souvisí s jejich mnohdy nelehkou osobní zkušeností s nepříznivou sociální či zdravotní situací, která se týká jejich zdraví či sociálního vyloučení.

Ambulantní sociální služba denní stacionář předchází předčasnému umisťování lidí do ústavní pobytové péče, podporuje rodinné a sociálních vazby a co nejdelší možné žití člověka ve svém přirozeném prostředí a mezi svými blízkými.

Podpora prosazování vlastní vůle klienta formou jeho účasti na individuálním plánování služby a vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci osob s postižením a jiným znevýhodněním do běžného života a do společnosti je dalším dlouhodobým cílem  společnosti.

Popis realizace sociální služby (PDF)