O nás

Kdo jsme

Organizace vznikla jako obchodní společnost s ambicí stát se kvalitním sociálním podnikem, poskytující řadu služeb dle živnostenského oprávnění a integrující zdravotně, či jinak znevýhodněné osoby do společnosti a do pracovního procesu. Zároveň si společnost určila, jako rozvojový plán pro rok 2018, stát se profesionální sociální službou v oblasti poskytování služeb denního stacionáře dle paragrafu 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Závazek společnosti

Společnost se zavazuje část svých zisků (nejméně 51 %) reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů. Dále se zavazuje zaměstnávat a integrovat osoby ze znevýhodněných skupin, přičemž min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %.