Denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Denní stacionář je zařízení zejména pro ty, kteří nemohou trávit čas o samotě bez dozoru pečující osoby a pro osoby se sníženou soběstačností z různých důvodů a také pro ty, kteří chtějí čas trávit společně s dalšími lidmi, dozvědět se něco zajímavého a pobýt v příjemném prostředí jinde než doma. Zajištěn dovoz oběda, služba upravena na míru dle možností zařízení.

Přijímáme nové klienty!

V případě potřeby upřesňujících informací:

Volejte či pište nám v pracovní dny od 7.30 hod. do 16.30 hod. na tyto kontakty:

info@buonastrada.cz, hana.hasonova@buonastrada.cz, darina.kuntova@buonastrada.cz

Tel. 608 306 154 nebo 773 841 813

Mimu pracovní dobu volejte : tel. 608 306 154, e-mail: hana.hasonova@buonastrada.cz

Denní stacionář Villa Toscana nabízí svým klientům v útulném rodinném prostředí bohatý program a odbornou sociální péči.

Naše motto:

Život je rozepsaná kniha. Kniha plná příběhů a nezapomenutelných okamžiků.

Pojďme se tedy sejít a číst. Číst si ve svých knihách života. U toho vzpomínat, vyprávět si historky.
Připomenout si okamžiky, které nám umožnily prožívat život naplno.

Pojďme tvořit, probudit kreativitu třeba u vaření. Zavzpomínat na recepty, na to, co nejlepšího jsme kdy a kde jedli.
Cestovat po mapě a objevovat v pohodlí Villy Toscana nové světy a kultury.

Venku, v přírodě a s květinami zvelebíme společnou zahrádku.
Dohlédnou na nás i domácí mazlíčci, kteří přinesou pozitivitu do občas zamračených dnů.
Ve Ville Toscana je také připravena multifunkční společenská místnost.
Zde se budeme pravidelně setkávat, debatovat nad kávou i čajem a společně upečenými dobrotami.
Chcete poslouchat písničky? Zpívat? Prostě aktivně prožívat čas?
Na všem se dohodneme, program vytvoříme společně s Vámi.
A zapojíme i mladé a děti. Také rodinné příslušníky.
Vzájemně si předáme zkušenosti, radosti i starosti.

Jsme tým nadšených lidí.
Profesionálních pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků a aktivizačních pracovníků.
My všichni jsme pro Vás připraveni vybudovat bezpečné zázemí.
A budeme poslouchat, co potřebujete.

Moc se na Vás těšíme.